Sponsoring

 

De Moekotte Groep krijgt regelmatig verzoeken om een evenement, vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. Wij beoordelen die verzoeken en maken bewuste keuzes.

 

Na doornemen van dit sponsorbeleid is het mogelijk een inschatting te maken of een aanvraag hiervoor überhaupt in aanmerking komt. Een ontvangen verzoek beoordelen en toetsen we aan de hand van onderstaand beleid. Over redenen van afwijzing is geen discussie mogelijk.

 

Sponsorbeleid

Wij kiezen voor ondersteuning van een aantal sociaal maatschappelijke doelen, vaak voor een langere periode. Dat doen we zodat we beschikbare middelen goed verdelen over veel en verschillende projecten. Ook bouwen we zo samen iets op en betekenen we meer voor elkaar.

 

Wij zien sponsoring niet als vrijblijvend. Het is een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt bij aan onze marketing- en duurzaamheiddoelstellingen. Wij sponsoren (geld of producten) niet ‘zo maar’ en willen bij elk sponsorproject inhoudelijk betrokken zijn. Op deze manier levert het toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

 

Moekotte overweegt sponsoring

Vanwege ons uitgangspunt inhoudelijk betrokken te zijn, ondersteunen wij bij voorkeur projecten, activiteiten of evenementen in directe relatie tot ónze activiteiten en/of die een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Sponsoring moet in lijn staan met onze merkwaarden.

 

Moekotte ondersteunt geen:

- individuen

- feesten met uitsluitend ‘feesten’ als doel

- projecten of activiteiten met een religieus of politiek karakter

- fondsen of organisaties zonder transparante geldstroom of organisatievorm

- organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met thema’s als drugs of alcohol

- projecten die het milieu belasten

- afzonderlijke teams binnen een (sport)vereniging

- andere dan bovengenoemde die naar ons oordeel niet in aanmerking komen voor sponsoring

 

Ondersteuning van maatschappelijke organisaties

Samen met onze medewerkers ondersteunen wij enkele maatschappelijke organisaties. Onze medewerkers kiezen welke organisatie wij tenminste gedurende één jaar ondersteunen. Die keuze maken we onafhankelijk; de waan van de dag of derden (overheden, media, bedrijven, individuen) hebben hierop geen invloed, hoe goed en respectabel die initiatieven ook zijn.

 

Op dit moment ondersteunen wij De Twentse Zorgcentra.