De innovatieve norm in maatwerk, kwaliteit en flexibiliteit.

De Moekotte Engineering en Installatie Groep vindt haar oorsprong in Enschede en is in het jaar 1966 opgericht door de heer H.R. Moekotte. Inmiddels is de Moekotte Groep, met vestigingen in Enschede, Apeldoorn, Veendam en MŁnster (Dl) een grote speler op het gebied van de IndustriŽle ICT, Panelen- en Modulenbouw en Elektrotechniek. Tot haar klantenkring behoren vooraanstaande bedrijven in een breed scala van industrieŽn: van milieu tot chemie en van papier tot food en pharma, waterschappen en utiliteit.

Over ons Contact
IndustriŽle Automatisering
IndustriŽle Automatisering

De afdeling Automatisering is bij Moekotte ontstaan ten tijde van de doorbraak van de PLC besturingen begin jaren 80. Door een industriŽle achtergrond met regeltechniek en besturingen als disciplines was dit een natuurlijke overgang voor het bedrijf. Sindsdien heeft Moekotte continu gewerkt aan het vergaren van kennis op besturingsgebied en het uitbreiden van haar dienstenpakket op het gebied van industriŽle ICT.

Elektrotechniek
Elektrotechniek

Overal in Nederland steeg de welvaart in de jaren zestig gigantisch, maar in Twente stond men aan de vooravond van een sociale en culturele ramp. De productie capaciteit van de textiel in Europa bleek veel te groot, waardoor in Twente midden jaren zestig een groot aantal textielfabrieken gesloten werden. Moekotte heeft zijn ontstaan te danken aan het feit dat enerzijds de textielfabrieken gesloten werden en anderzijds deze fabrieken opnieuw ingericht moesten worden voor andere activiteiten. Elektrotechniek is dan ook de bakermat van Moekotte.

Panelen- en modulebouw
Panelen- en modulebouw

Reeds vanaf de oprichting in 1966 beschikt Moekotte over een uitstekend geoutilleerde werkplaats waarin besturingskasten worden gebouwd. Panelen en lessenaars voor de diverse toepassingen in de industrie werden samengesteld en met succes ingezet in de harde praktijk. Gebruik makend van de beste op de markt te verkrijgen componenten ontstaan robuuste producten die een lange levensduur hebben.

Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde

Moekotte laat techniek werken voor haar klanten. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op de realisatie van uw doelstellingen. Wij doen dit met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen. Onze efficiŽnte en effectieve toepassingen in technologieŽn verbinden wij met vakkennis in financiŽle, proces- en beheersmatige aspecten van het werk dat wij uitvoeren voor onze klanten. Of dat nu gaat over nieuwbouw, onderhoud en beheer, facility management, watermanagement, food en farma en andere industriŽle installaties in het algemeen.


Maatwerk, kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid

De klantvriendelijke instelling van de circa 220 medewerkers, verdeeld over de vier vestigingen, heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een indrukwekkende groei van de onderneming. Daarnaast vormen zaken als maatwerk, kwaliteit en flexibiliteit de bekende rode draad die eveneens bijdraagt aan genoemd succes. Het spreekt vanzelf dat we bij de uitvoering van alle drie de genoemde disciplines, inclusief de indirecte activiteiten zoals in-en verkoop, het Moekotte milieu beleid strak opvolgen, hetgeen dan ook onlangs geleid heeft tot het verkrijgen van het ISO 14001 certificaat!

Cyber Security - Hype of noodzaak?

In de huidige procesautomatiseringssystemen, wordt steeds meer data verzameld, opgeslagen en beschikbaar gesteld via het kantoornetwerk. De technische oplossingen die leveranciers van automatiseringssystemen aanbieden op gebied van Internet of Things, groeit exponentieel. Hierbij ontstaat de behoefte om steeds meer data vanuit de procesautomatisering via de Cloud te communiceren. Een goede beveiliging tegen cyberaanvallen is hierbij gewenst. De IEC 62443 standaard is de wereldwijde standaard voor beveiliging van de Industrial Automation & Control Systems (IACS). Deze standaard is opgezet door de International Society of Automation (ISA) en wordt wereldwijd gedragen en verder ontwikkeld door de IEC (International Electrotechnical Commission). De standaard biedt organisaties handvatten voor het verbeteren van de digitale beveiliging en veiligheid van de proces- en SCADA-omgevingen en implementatie van de standaard brengt organisaties naar een hoger niveau van Cyber Security...

Internationale samenwerking voor verwijderen van medicijnresten uit afvalwater

Duitse en Nederlandse partners willen meer microverontreinigingen uit het afvalwater halen Moekotte is door Waterschap Vechtstromen gevraagd, om als MKB te participeren in het project "Energieneutraal verwijderen van medicijnresten uit afvalwater" op de RWZI Emmen. Moekotte is binnen dit project verantwoordelijk voor het aanpassen en uitbreiden van de procesautomatisering inclusief de elektrotechnische installaties. Binnen dit project heeft het Waterschap het voortouw genomen in de aanvraag van subsidie. ** Onderstaande tekst is een samenvatting van de gehele tekst, zoals die gepubliceerd is op http://www.vechtstromen.nl/actueel/nieuws-0/@36896/artikel-0/ Aanleiding Een goede waterkwaliteit in alle sloten, beken, kanalen en rivieren is belangrijk. Niet alleen voor de landbouw, recreatieve en andere gebruiksdoelen, maar ook voor de vissen en de planten die erin leven. Op dit moment bevat dat water echter nog microverontreinigingen, stoffen zoals...

Beckhoff TwinCAT versie 3

Moekotte heeft de nodige ervaring op het gebied van Beckhoff besturingen en heeft al meerdere projecten met succes uitgevoerd door gebruik te maken van TwinCAT versie 2. Als System Integrator van Beckhoff, wordt in overleg met onze opdrachtgevers, de nieuwe besturingen ontwikkeld met TwinCAT versie 3. Om zowel de engineers van Moekotte als die van onze opdrachtgevers te trainen in de verschillen tussen beide versies, is een incompany training georganiseerd bij Moekotte Enschede. Beckhoff heeft sinds 1986 een standaard voor industriele automatisering ontwikkeld, gebaseerd op PC technieken. Om de software voor deze PLC besturingen te kunnen engineeren, is door Beckhoff het softwarepakket TwinCAT ontwikkeld. De jongste ontwikkeling is TwinCAT versie 3, doorontwikkeld vanuit de voorgaande versie van TwinCAT, versie 2. Binnen deze nieuwe versie zijn nieuwe een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die het engineeren van het PLC programma zowel voor...

Moekotte Competence Center

Moekotte is actief binnen een groot aantal verschillende marktsegmenten met elk hun specifieke kenmerken en werkwijze. Binnen de verschillende marktsegmenten is echter ook sprake van overeenkomsten als het gaat om standaardisatie van hardware, software en ontwerpdocumenten. Kruisbestuiving hiertussen is dan ook van groot belang, immers, waarom steeds het wiel opnieuw uitvinden als een oplossing binnen een ander marktsegment al voorhanden is? Vandaar dat Moekotte een aantal Competence Centers heeft opgericht, elk met een eigen consultant in de vorm van een Lead Engineer verantwoordelijk voor zijn eigen Competence Center. Deze consultant beschikt over de benodigde kennis en ervaring vanuit projecten, om opdrachtgevers te kunnen adviseren. Daarnaast wordt kennis verkregen en vergroot, door het bezoeken van seminairs en trainingen. Aan elk Competence Center worden zowel hardware als software engineers toegewezen. De volgende Competence Centers zijn vastgelegdWatermanagement /...

Vacatures Expertise Locatie
Software engineer IndustriŽle Automatisering IndustriŽle Automatisering Moekotte Veendam
Hardware engineer E infra & industrie Elektrotechniek Moekotte Veendam
Software engineer IndustriŽle Automatisering IndustriŽle Automatisering Moekotte Apeldoorn
W-engineer Werktuigbouwkunde Moekotte Enschede
Intranet