Kwaliteit, Arbo en Milieu

Certificeringen

Om de kwaliteit van onze producten en diensten te borgen, een veilige werkomgeving te creëren en milieuvervuiling te voorkomen beschikt Moekotte over een geïntegreerd Kwaliteits- Arbo- en Milieu (KAM) managementsysteem. Deze aspecten staan binnen de Moekotte Groep hoog in het vaandel en krijgen middels het KAM-systeem voortdurend aandacht. Het KAM-systeem is volgens de volgende internationale normen gecertificeerd en wordt periodiek gecontroleerd door een externe certificeringsinstantie:

 

Erkend leerbedrijf

Moekotte is voortdurend opzoek naar nieuwe talenten met passie voor hun vakgebied. De studenten van vandaag zijn de professionals van de toekomst en hier is Moekotte zich dan ook bewust van. Door het bieden van vakgerichte mbo-stages, een veilige werkplek en professionele begeleiding door een van onze vakmensen proberen wij ons steentje bij te dragen. Dit is beloond middels een erkenningsbewijs van het SBB leerbedrijf.

 

Klik hier voor het erkend leerbedrijf certificaat voor de vestigingen Enschede, Veendam en Apeldoorn.

 

Certified System Integrator

Bij het uitvoeren van projecten, is het voor de Moekottespecialisten van groot belang dat het kennisniveau van de door de leverancier geleverde producten en oplossingen op het juiste peil is. Hierdoor kan de grote waarde die de Moekotte Groep hecht aan de kwaliteit van haar aangeboden diensten gewaarborgd worden. Dit is dan ook een reden waarom met strategische partners overeenkomsten aangegaan wordt om zowel de kwaliteit als de kennis op een hoog niveau te houden en ervan verzekerd te zijn, dat de laatste ontwikkelsoftware altijd aanwezig is. Daarnaast is het van belang dat in voorkomende gevallen, gebruik gemaakt kan worden van extra expertise van de leverancier. Om de essentie van dit belang te benadrukken, heeft Moekotte er in samenspraak met een aantal strategische partners voor gekozen om opnieuw een aantal software engineers de benodigde examens af te laten leggen (klik hieronder voor de betreffende certificaten):

- Siemens Certified Solution Partner Factory Automation

- SIemens Certified Solution Partner Industrial Communications

- Schneider - Alliance Integration Partnership Certificate inclusief Ecostruxure Process Expert Certified

- Certified AVEVA System Platform

 

Kwaliteit (ISO 9001)

Voor het bereiken van de gewenste kwaliteit en dit te borgen in onze bedrijfsprocessen is ons kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001. Dit systeem is gericht op continue kwaliteitsverbetering, waarbij de klantenwensen een belangrijke input zijn. Het systeem borgt dat we met kwaliteit bezig zijn, maar net zo belangrijk is dat kwaliteit en kwaliteitszorg in onze medewerkers zit. Voortdurend worden onze medewerkers geschoold om zichzelf te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken. Dit resulteert zich uiteindelijk in de kwaliteit van onze producten en diensten!

 

Klik hier voor het ISO 9001:2015 certificaat.

 

 

 

Arbo (VCA**)

Voor het creëren van een veilige werkomgeving worden hoge eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden en de middelen waarmee onze werknemers werken. Het uitgangspunt is een veilige en gezonde werkplek zonder ongevallen, waarbij het veiligheidsbewust zijn van onze medewerkers een belangrijke rol speelt. Moekotte is VCA** gecertificeerd waardoor structurele aandacht voor arbeidsveiligheid is geborgd. Hiervoor ontvangen onze medewerkers regelmatig trainingen op dit gebied, worden persoonlijke beschermingsmiddelen aangeboden en wordt gereedschap periodiek gekeurd. Voor aanvang van een project worden mogelijke risico’s in kaart gebracht en beheerst in een VGM-plan (veiligheid, gezondheid en milieu).

 

Klik hier voor het VCA** 2017/6.0 certificaat.

 

Milieu (ISO 14001)

Moekotte voert al jaren een milieubeleid gericht op duurzaam ondernemen. Als bedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid en proberen we milieuverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Milieu krijgt in al onze bedrijfsprocessen structureel aandacht door middel van het milieumanagementsysteem gebaseerd op ISO 14001. Hiervoor worden jaarlijks doelen opgesteld en monitoren we continu onze milieubelasting. Onze bedrijfsvoering is toekomstgericht, waarbij het voorkomen van milieuvervuiling een belangrijke pijler is voor onze toekomstige generaties. Sinds 2016 is de gehele Groep hiervoor gecertificeerd.

 

Klik hier voor het ISO 14001:2015 certificaat.

 

Veiligheidscultuurladder (SCL)

Moekotte voldoet aan de eisen die de NEN Safety Culture Ladder stelt en behaalde SCL trede 2.

 

De Safety Culture Ladder (SCL), voorheen de Veiligheidsladder, is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn van organisaties te meten.

Een belangrijke insteek van de ladder is het vormgeven van veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie door te letten op cultuur, houding en gedrag. Creeërt de organisatie een setting waarbij mensen zich durven te uiten als er sprake is van een minder veilige situatie? Spreken ze intern over veiligheid en worden de medewerkers gehoord?

Het doel van de ladder is het bieden van een omgeving waarin alle partijen bewust veiligheid vorm (kunnen) geven om zo het aantal onveilige situaties en daarmee incidenten (verzuim, schades) terug te dringen.

Het volgende doel is SCL trede 3.

 

Klik hier voor het SCL certificaat.

 

Afhankelijk van de activiteiten van de vestigingen beschikken zij ook over de volgende certificeringen:

 

CO certificering

Moekotte voldoet aan de eisen die de BRL6000-25 stelt, kortgezegd de CO-eisen. Alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO mogen bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren.

Het is een bewijs van kwaliteit en vakmanschap en zodoende vertrouwen opdrachtgevers op de kwaliteit van ons werk.

 

Klik hier voor het CO certificaat.

 

F-gassen

Voor het verrichten van werkzaamheden aan koelinstallaties is Moekotte gecertificeerd volgens de F-gassen regeling. Certificering volgens deze regeling toont aan dat kwaliteit, veiligheid en milieu zijn geregeld voor het werken met ozonafbrekende stoffen. Ozonafbrekende stoffen zijn erg schadelijk voor het milieu, waardoor werkzaamheden alleen door voldoende gekwalificeerd personeel met de juiste gereedschappen en werkinstructies mag worden uitgevoerd.

 

Klik hier voor het F-gassen certificaat.


SCIOS
Moekotte is SCIOS gecertificeerd voor het uitvoeren van onderhoud aan stook- en verwarmingsinstallaties. Het SCIOS-certificaat geeft aan dat de vereiste kwaliteit op het gebeid van rendement, veiligheid en milieubelasting wordt geleverd. Het werken volgens het certificeringssysteem zorgt dat de geleverde installaties optimaal, energiezuinig en veilig functioneren.

 

Klik hier voor het SCIOS certificaat.

 

InstallQ 

Moekotte Enschede is een InstallQ erkend bedrijf voor elektrotechnische en watertechnische installaties. Moekotte Veendam is een InstallQ elektro erkend bedrijf.

Met de InstallQ erkenning tonen we aan dat we veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken opdrachten uitvoeren. Moekotte voldoet aantoonbaar aan de benodigde vakbekwaamheidseisen en is in bezit van voorgeschreven gereedschap.

 

Klik hier voor het InstallQ certificaat Enschede.

Klik hier voor het InstallQ certificaat Veendam.

 

Beleidsverklaring

De directie van de Moekotte Groep heeft haar visie en doelstellingen ten aanzien van Kwaliteit, Arbo en Milieu vastgelegd in een beleidsverklaring.

 

Klik hier voor de beleidsverklaring.