Migreren of één op één vervangen?

Migreren of één op één vervangen?

 

Migreren of één op één vervangen?

 Bij het vervangen van (verouderde) besturingen, wordt er veelal gekeken naar de staat van het besturingspaneel en de verkrijgbaarheid van reserve materialen. Daarnaast spreekt het voor zich dat er gekeken wordt naar budgetten.

 

Als er voor gekozen wordt om de bestaande besturingspanelen te handhaven en alleen de PLC hardware te vervangen, dan kan de vraag gesteld worden of de bestaande software één op één overgenomen gaat worden of dat deze opnieuw geschreven moetr worden. In het laatste geval is er sprake van migratie. Hierbij wordt de bestaande PLC configuratie vervangen door een nieuwe, eventueel van een ander fabrikaat en wordt de software opnieuw geschreven.

 

Moekotte Enschede B.V. heeft veel expertise opgebouwd op het gebied van de uitvoering en advisering van migratieprojecten zoals van Siemens S5 naar Siemens S7. Uiteraard geldt deze expertise niet alleen voor Siemens migratie's, maar ook voor Allen Bradley, Schneider, Mitsubishi en Beckhoff migratieprojecten.

 

Vanwege het feit dat door Siemens de S5 producten niet meer geleverd worden, heeft Moekotte een groot aantal bestaande Siemens S5 systemen vervangen door S7 besturingen, waarbij genoemde trajecten te volgen zijn:

  • Converteren door Simatic Manager van de S5 code naar S7 code.
  • Migreren van S5 naar S7, waarbij de S7 code opnieuw geschreven wordt.

Laatstgenoemde optie geniet de voorkeur, omdat mogelijk aanwezige fouten in de bestaande software niet automatisch worden gekopieerd, commentaren in de software opgenomen kunnen worden en er gestandaardiseerd kan worden. Hiervoor maakt Moekotte gebruik van standaard software bouwstenen die conform de ISA-S88 norm zijn opgebouwd. Het voordeel hiervan is dat een genormeerde standaard ontstaat, die door de opbouw gemakkelijk te onderhouden en uit te breiden is.

Omdat in de praktijk gebleken is dat het vervangen van S5 door S7 systemen vaak in korte tijd uitgevoerd moeten worden, zijn de software bouwstenen van Moekotte voorzien van simulatie-tools. Dat wil zeggen dat de PLC software “droog” getest kan worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van simulatie pakketten (zoals WinMod en Pics) waarbij de bestaande situatie bij de opdrachtgever (motoren, kleppen, instrumenten) worden ondergebracht in het simulatie pakket. Door een koppeling te maken tussen de PLC software en het simulatiepakket kan de nieuwe software compleet worden getest, waarbij de veldzijde ook daadwerkelijk gesimuleerd kan worden (storingen, terugmeldingen e.d.). Dit levert een veel kortere doorlooptijd op tijdens het in bedrijf stellen van de software, de operators kunnen voor implementatie aan de nieuwe software wennen en de opdrachtgever kan er zeker van zijn dat de nieuwe software na implementatie volledig werkt.
 

Nieuwsbrief ontvangen?