Internationale samenwerking voor verwijderen van medicijnresten uit afvalwater

Internationale samenwerking voor verwijderen van medicijnresten uit afvalwater

Duitse en Nederlandse partners willen meer microverontreinigingen uit het afvalwater halen

Moekotte is door Waterschap Vechtstromen gevraagd, om als MKB te participeren in het project "Energieneutraal verwijderen van medicijnresten uit afvalwater" op de RWZI Emmen. Moekotte is binnen dit project verantwoordelijk voor het aanpassen en uitbreiden van de procesautomatisering inclusief de elektrotechnische installaties. Binnen dit project heeft het Waterschap het voortouw genomen in de aanvraag van subsidie.

 

** Onderstaande tekst is een samenvatting van de gehele tekst, zoals die gepubliceerd is op http://www.vechtstromen.nl/actueel/nieuws-0/@36896/artikel-0/

 

Aanleiding

Een goede waterkwaliteit in alle sloten, beken, kanalen en rivieren is belangrijk. Niet alleen voor de landbouw, recreatieve en andere gebruiksdoelen, maar ook voor de vissen en de planten die erin leven. Op dit moment bevat dat water echter nog microverontreinigingen, stoffen zoals geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, maar ook chemicaliën die in huishoudens en bedrijven worden gebruikt. Om dit probleem aan te pakken slaan diverse overheden en bedrijven in Nederland en Duitsland de handen in elkaar. Omdat water niet stopt bij de grens, maar ook om elkaar kennis en kunde te delen.

 

Medicijnresten als voorbeeld

Door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag komen er meer medicijnresten via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Zuivering van het rioolwater kan niet voorkomen dat bijvoorbeeld in Nederland jaarlijks al minstens 140.000 kg medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren terecht komt. Dit is schadelijk voor het waterleven en kan op termijn gezondheidsrisico’s voor de mens met zich meebrengen.

 

Grensoverschrijdende project

Het Duits-Nederlandse project „Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen“, kortweg MiKRO, zet zich in om de hoeveelheid microverontreinigingen die in het water komt te verlagen. In dit project wordt er onderzoek gedaan naar effectieve manieren, waarmee medicijnresten en andere schadelijke stoffen uit het afvalwater verwijderd kunnen worden. Dit betekent dat er tijdens piekbuien minder ongezuiverd afvalwater rechtstreeks in sloten, beken, kanalen en rivieren stroomt. Daarnaast wordt de werking van de zuiveringsinstallatie verbeterd, zodat meer microverontreinigingen uit het afvalwater kunnen worden gehaald, waarbij het energieverbruik niet toeneemt. Deze doelen kunnen worden bereikt door een nieuwe aanpak van de besturing van riolering en zuivering. Riolering en zuiveringsinstallatie worden als één systeem gezien, waardoor processen beter op elkaar worden afgestemd. Daarnaast vindt een verkenning plaats van aanvullende, kosteneffectieve technieken.

 

Kosten, subsidie en partners

De projectkosten bedragen ongeveer € 1,3 miljoen. In het kader van het Interreg VA programma wordt het project door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, de provincie Overijssel en het ministerie van Economische Zaken in Nordrein Westfalen tot 75 % gesubsidieerd. Waterschap Vechtstromen (NL) en Technische Betriebe Rheine (D) willen samen met de projectpartners, het „Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management“ (INFA) aan de Fachhochschule Münster (D) en vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf: Moekotte (NL) en InnotecControl GmbH (D), bijdragen aan de oplossing van het probleem. De afvalwatersystemen van Emmen (NL) en Rheine (D) dienen als proeflocatie.

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?