Cyber Security - Hype of noodzaak?

Cyber Security -   Hype of noodzaak?

In de huidige procesautomatiseringssystemen, wordt steeds meer data verzameld, opgeslagen en beschikbaar gesteld via het kantoornetwerk. De technische oplossingen die leveranciers van automatiseringssystemen aanbieden op gebied van Internet of Things, groeit exponentieel. Hierbij ontstaat de behoefte om steeds meer data vanuit de procesautomatisering via de Cloud te communiceren. Een goede beveiliging tegen cyberaanvallen is hierbij gewenst.

 

De IEC 62443 standaard is de wereldwijde standaard voor beveiliging van de Industrial Automation & Control Systems (IACS). Deze standaard is opgezet door de International Society of Automation (ISA) en wordt wereldwijd gedragen en verder ontwikkeld door de IEC (International Electrotechnical Commission). De standaard biedt organisaties handvatten voor het verbeteren van de digitale beveiliging en veiligheid van de proces- en SCADA-omgevingen en implementatie van de standaard brengt organisaties naar een hoger niveau van Cyber Security van de proces- of productieomgeving. De IEC 62443 standaard is afgeleid van de ISO/IEC 27000 series standaard, maar is volledig aangepast met specifieke focus op de Industriële Automatisering.

 

Met name overheid- en semioverheidsinstellingen geven aan, behoefte te hebben aan bedrijven die kennis hebben van de IEC 62443 norm en deze kunnen toepassen. Vandaar dat Moekotte heeft geïnvesteerd in het opleiden van engineers in deze norm, waardoor Moekotte in staat is om advies te geven op gebied van Cyber Security en de implementatie van specifieke oplossingen daarin.

 

Tijdens deze training zijn een aantal zaken uitvoerig behandeld:

- Overzicht van de IEC 62443 Cyber Security normenreeks

- Intensieve behandeling van de belangrijkste delen van de normenreeks

- Hoe vinden cyberaanvallen plaats en demonstratie van verschillende hacking tools

- Het creëren van een security programma met de IEC 62443 Cyber Security norm voor IACS

- Risico analyse en adresseren van risico’s

- Monitoren en verbeteren van het Cyber Security Management System

- Design en validatie van veilige systemen

- Praktisch gebruik van de IEC 62443 normenreeks binnen de eigen organisatie

- Relevante (Europese) wetgeving

- IACS Forensics

 

Deze training is verzorgt door:

Nieuwsbrief ontvangen?