Conversie en hergebruik hebben de toekomst

Iedereen is ervan doordrongen: onze steden kunnen niet eindeloos groeien. Er is eenvoudig te weinig land, water en andere bronnen. Ons milieu kan die groei niet aan.

Inbreiding is hierbij het sleutelwoord tot een verantwoorde oplossing. De verwachting is dat dit fenomeen de komende jaren alleen maar zal toenemen. In de bestaande steden zal de druk op hergebruik van locaties aanmerkelijk toenemen. Momenteel ligt daarbij het accent op sloop en nieuwbouw. Zonde, want naast kapitaal gaan zo ook fraaie panden voor de toekomst verloren. De gevolgen zijn nu al zichtbaar. Zoals het hoge niveau van leegstand van vooral kantoorpanden. Het gevolg? Verloedering en verrommeling. Met waardedaling van het omliggende gebied tot gevolg. Moekotte biedt hiervoor innovatieve ideeën voor hergebruik. Vooral na de kredietcrisis is het denken hierover aanzienlijk veranderd. Mogen wij u inspireren in een persoonlijk gesprek?

 

 

Duurzaam installeren: eerlijker presteren

Voor huurders en verhuurders van kantoorgebouwen is het doorgaans aantrekkelijk om energiezuinige voorzieningen toe te passen. Wie efficiënte systemen en energiebesparende maatregelen toepast profiteert op verschillende manieren van de voordelen. Duurzaam bouwen is binnen de bouw- en installatietechniek geen toekomstmuziek meer. Het is steeds meer de praktijk van alledag. Daarbij is het fenomeen van duurzaam bouwen doorgedrongen tot in alle facetten van het bouwproces. Installatietechniek neemt hierin een niet meer weg te denken plaats in. Immers, om uw gebouw duurzaam te bouwen en exploiteren is duurzaam installeren noodzaak. Daarom speelt Moekotte hierin een voortrekkersrol.

 

Enorme expertise

Moekotte bouwde in de afgelopen jaren een enorme expertise op als het aankomt op duurzaam installeren. Resulterend in complete totaaloplossingen. Van plan tot praktijk. Van ontwerp tot en met onderhoud en beheer. Onze knowhow op het terrein van duurzaam installeren, integraal ontwerpen en onderhoudsconcepten brengen wij synergetisch naar onze opdrachtgevers. Aan hen om hiervan optimaal te profiteren. De voordelen in vogelvlucht? Duurzaam bouwen en installeren is gezond, groen, kostenefficiënt en levert een aantoonbare waardevermeerdering op.

 

Klimaatneutraal renoveren

De meeste CO2-reductie laat zich behalen in de bestaande bouw. Om preciezer te zijn: binnen de woningbouw. Voor wie goed kijkt, liggen de besparingskansen voor het oprapen, vooral in de woningbouw. Immers, 40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland is een resultante van de gebouwde omgeving. Maar hoe gaan we dit realiseren? Samenwerking is dé sleutel tot het realiseren van 50 tot 100% CO2-reductie in de bestaande bouw. We mogen ons gelukkig prijzen want de Nederlandse bouwsector staat bol van de duurzame initiatieven. Echter, binnen dat totaal aan mogelijkheden en kansen ligt de grootste uitdaging ontegenzeggelijk in de bestaande bouw. Kwantitatief door het enorme aantal, financieel door de kosten die met die operatie verbonden zijn. Inspireert dit u? Laten we dan samen aan tafel de discussie voortzetten.