Elektrotechniek

Overal in Nederland steeg de welvaart in de jaren zestig gigantisch, maar in Twente stond men aan de vooravond van een sociale en culturele ramp. De productie capaciteit van de textiel in Europa bleek veel te groot, waardoor in Twente midden jaren zestig een groot aantal textielfabrieken gesloten werden. Moekotte heeft zijn ontstaan te danken aan het feit dat enerzijds de textielfabrieken gesloten werden en anderzijds deze fabrieken opnieuw ingericht moesten worden voor andere activiteiten. Elektrotechniek is dan ook de bakermat van Moekotte.

 

Sinds de oprichting in 1966 heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld en gespecialiseerd. Centraal staat u als klant en probleemoplossend werken is binnen ons bedrijf verworden tot een tweede natuur.

Gebruikersvriendelijk, betrouwbaar, comfortabel, duurzaam en absoluut veilig, zijn dan ook de minimale eisen die gebruikers terecht stellen aan de elektrotechnische installatie.
Moekotte levert al jaren complete oplossingen aan haar opdrachtgevers in de industrie, utiliteit, gezondheidszorg en op het gebied van machinebesturingen die bijdragen aan ideale arbeids- en productie-omstandigheden.