Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 

Moekotte wil bijdragen aan een duurzame en veilige omgeving. Voor ons betekent dit het creëren van een balans tussen de drie P’s: People, Planet en Profit. Hiervoor hanteert Moekotte ‘The four way test’ van Herbert J. Taylor (1932). Deze test groeide uit tot een van de meest succesvolle uitgangspunten als het gaat om moreel verantwoord handelen.

 

De vier regels gelden als ethische code en richtlijn voor de gehele organisatie om de belangen van onze stakeholders zoveel mogelijk te behartigen:

 

  • Is het oprecht?
  • Is het billijk voor alle betrokkenen?
  • Bevordert het onderling vertrouwen?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede?

 

Moekotte koos ervoor via de internationale NEN-ISO 26000 norm een zelfverklaring af te leggen. Door het betrekken van onze stakeholders en het inventariseren van mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord gedrag verder te integreren, is Moekotte middels deze norm in staat haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te erkennen. Deze zelfverklaring is opgebouwd middels een referentie- en prioriteitenmatrix, beschikbaar via onderstaande link.

 

Zelfverklaring NEN-ISO 26000