Missie met een menselijke maat

De Moekotte Groep hanteert een heldere en eenduidige missie: de maatschappij ervan overtuigen dat het leven, zowel thuis als op het werk, aangenamer, effectiever én duurzamer kan verlopen door de toepassing van slimme innovaties op het terrein van engineering en installatietechniek. Deze oplossingen vinden hun weg naar Industriële ICT, Panelen- en Modulenbouw en Elektrotechniek. In die missie slaagt Moekotte door de inzet van hoogopgeleide en uiterst gemotiveerde medewerkers die doorgaans ingewikkelde techniek weten te vertalen in bruikbare en vaak zeer verrassende oplossingen en toepassingen. In deze veelal abstracte wereld van techniek is het eveneens de missie van Moekotte om warme, betrokken en wederzijds vervullende relaties aan te gaan met zowel opdrachtgevers en kennispartners als haar eigen werknemers. Waarbij al het denken en doen wordt getoetst aan een eerlijk en transparant duurzaamheidsbeleid. Kortom, een missie met een menselijke maat.

 

Verbindend in visie

In de visie van Moekotte is techniek, in al zijn diversiteit, geen doel maar een middel in dienst van onze maatschappij. Waarbij slimme, duurzame en betaalbare technische oplossingen het comfort en levens- en werkplezier verhogen van zowel burgers als bedrijven en organisaties. In die visie past dat Moekotte haar kennis niet alleen voortdurend update, maar deze ook deelt met relevante partijen. Ofwel: vermenigvuldigen door te delen. In de visie van Moekotte is samenwerking dan ook dé sleutel om zowel engineering als installatietechnische oplossingen in alle geledingen van de maatschappij een waardetoevoegende rol te laten spelen.

 

Doordacht in doelstellingen

In concrete zin hanteert Moekotte op dagelijkse basis een heldere set van haalbare doelstellingen. Doelen die zich ook onderling op harmonieuze wijze verhouden. Ten eerste is het een cruciaal doel om altijd en overal een open oog en oor te houden voor de wensen van onze opdrachtgevers. Deze wensen zetten we vervolgens doelgericht om in technische oplossingen. Werkbare innovaties op het gebied van Industriële ICT, Elektrotechniek en Panelen- en modulebouw, bedacht en uitgevoerd binnen planning en budget. Vanuit een onderneming die op basis van continuïteit niet alleen aan de toekomst denkt en werkt maar er dan ook concreet zal zijn. Uit dit doel komt een ander doel voort: het bieden van werkgelegenheid en ontplooiingsmogelijkheden voor onze werknemers op basis van een gezonde bedrijfscontinuïteit. Een derde prominente doelstelling van Moekotte is, uiteraard, om al ons handelen te toetsen aan een actueel duurzaamheidsbeleid en verspilling van zowel energie en materialen als talent zoveel mogelijk te voorkomen.