Voor het watersysteem en de waterketen

Voor waterschap Hunze en Aas ontwikkelden we standaard besturingssoftware voor zowel het watersysteem als de waterketen. De standaard softwareapplicaties zijn opgebouwd met modulaire softwarebouwstenen en zijn door de klant zelf te configureren. Met de softwarebouwstenen ontwikkelen we in de toekomst ook snel specifieke applicaties (zogenaamde specials). Door deze aanpak heeft Hunze en Aas een uniforme besturingswijze over al haar objecten en goed te onderhouden software.

Standaard software voor kunstwerken en gemalen

Standaard software voor kunstwerken en gemalen

Het probleem was dat de oude software complex was en er voor elke nieuwe situatie een nieuwe inrichting nodig was met behulp van een programmeur. Door de jaren heen bouwden en automatiseerden ze allerlei objecten. Hoewel het streven standaardisatie was, verschilden de objecten allemaal in meer of mindere mate van elkaar.

 

Nieuwe standaard software

Waterschap Hunze en Aa’s wilde nieuwe standaard software ontwikkeld hebben voor haar kunstwerken (stuwen, kwantiteitsgemalen, sluizen en regenmeters) en rioolgemalen. Omdat het om een groot aantal objecten gaat (> 200), is het van belang de objecten van goed te onderhouden software te voorzien. Je wilt bij een bug of een wijziging immers weten bij welke objecten de bug of wijziging van toepassing is en je wilt niet 200 verschillende stukken software doorworstelen.

 

Onze aanpak

We maakten allereerst configureerbare standaard software-applicaties voor de verschillende typen objecten, zoals een stuw/inlaat, een kwantiteitsgemaal, een sluis, etc. We maakten configureerbare applicaties per type object, waarin alle mogelijke varianten afgedekt zijn.

We bouwden de softwareapplicaties op, op basis van softwaremodules uit bibliotheken.

 

Bibliotheek AkvoNova

De eerste bibliotheek is onze AkvoNova standaard softwarebibliotheek, met basisbouwstenen voor werktuigen, metingen, afsluiters en regelaars. Deze softwarebibliotheek gebruiken we voor kunstwerken en rioolgemalen en ook voor het automatiseren van rioolwaterzuiveringen.

 

Bibliotheek voor kunstwerken

De tweede bibliotheek is de bibliotheek die we voor kunstwerken ontwikkelden. Deze kunstwerkenbibliotheek bevat specifieke softwaremodules voor besturing van kunstwerken en rioolgemalen. Denk aan softwaremodules voor:

· Waterpand, met daarin een niveaumeting, een niveauregeling (PID) en alle instellingen.

· Stuw/inlaat, met daarin een regelafsluiter (klep/onderdoorlaatschuif/overlaatschuif), een debietberekening.

· Gemaal met max. 3 pompen

· Bovenliggende regelmodules voor stuw/inlaat, gemaal, gemaal en stuw combinatie, etc.

 

Merkonafhankelijk

We ontwierpen en programmeerden de softwaremodules zo merkonafhankelijk mogelijk, door merk-specifieke zaken onder te brengen in eigen bouwstenen en door te werken met de programmeertaal Structured Text.

 

We creëerden zogenaamde merkafhankelijke wrapper-modules (in de figuur hieronder gekleurd) om de merkonafhankelijke modules (in de figuur hieronder zwart) heen.

 

In de merkafhankelijke modules programmeerden we de afhandeling voor de IEC104 communicatie, maar de voorwaarden waarop de gegevensuitwisseling plaatsvindt (elke minuut een update, elke wijziging een update, etc.) legden we in het merkonafhankelijke deel vast, zodat de communicatie zich wel hetzelfde gedraagt, onafhankelijk van het merk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?