RWZI Winterswijk: Bouwteam 'Leveren op maat' aan de slag

Op rioolwaterzuivering Winterswijk komt een volledige nabehandelingsinstallatie voor het rioolwater. Deze extra stap zorgt voor zowel de verwijdering van nutriŽnten als medicijnresten. Waterschap Rijn en IJssel start in bouwteamverband samen met CLCWater aan dit ambitieuze project. CLCWater is het succesvolle samenwerkingsverband van ADS Groep Water, Nijhuis Saur Industries, Pannekoek GWW, Witteveen+Bos en de Moekotte Groep.

RWZI Winterswijk: Bouwteam 'Leveren op maat' aan de slag

RWZI Winterswijk: Bouwteam 'Leveren op maat' aan de slag

De zuivering Winterswijk behandelt het water van ongeveer 85.000 mensen en bedrijven. De zuivering brengt het schoongemaakte water naar de Groenlose Slinge; een traag stromende terrasrand- en moerasbeek. Zonder dit water valt deze beek regelmatig droog, de zuivering heeft dus een grote bijdrage. Doordat we het water schoner maken komt de beek dichterbij zijn natuurlijke staat.

 

CLCWater start met het vaststellen van de beste techniek. Op basis van ervaringen uit het verleden én de nieuwste kennis komt er één behandelingsconcept als beste naar voren. Voor Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is naast de technische werking, juist ook de maatschappelijke impact van belang. Zo komt een kosteneffectieve én duurzame zuivering dichterbij! De gekozen techniek wordt vervolgens in detail uitgewerkt tot een ontwerp en tenslotte gebouwd op de zuivering.

 

Zowel de techniek als de uitvoeringsvorm is nieuw voor WRIJ. Het waterschap gaat een dubbele uitdaging aan door de nieuwe zuiveringsstap duurzaam én toekomstbestendig te bouwen in modules volgens de Verdygo filosofie. Ze neemt de nieuwe zuiveringsstap naar verwachting in 2023 in bedrijf.

 

Het project valt onder het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bedoeling van dit programma is om de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken.

Nieuwsbrief ontvangen?