Moekotte - Siemens Certified Factory Automation Partner

Moekotte - Siemens Certified Factory Automation Partner

Moekotte - Siemens Certified Factory Automation Partner

Moekotte - Siemens Certified Factory Automation Partner.

 

De Moekotte Groep hecht, bij de realisatie van haar projecten, grote waarde aan de aangeboden kwaliteit van haar diensten. Het kennisniveau van de Moekotte specialisten is daarbij van groot belang. Dit is dan ook een reden waarom met strategische partners overeenkomsten aangegaan wordt om zowel de kwaliteit als de kennis op een hoog niveau te houden en ervan verzekerd te zijn, dat de laatste ontwikkelsoftware altijd aanwezig is. Daarnaast is het van belang dat in voorkomende gevallen, gebruik gemaakt kan worden van extra expertise van de leverancier. Om de essentie van dit belang te benadrukken, heeft Moekotte er in samenspraak met Siemens voor gekozen, om opnieuw een aantal software engineers de benodigde Siemens examens af te laten leggen met als onderwerpen:

- Automation System SIMATIC

- Human Machine Interface SIMATIC HMI

- Industrial Communication SIMATIC NET

 

Bovenstaande examens zijn wederom met succes afgelegd, waardoor Moekotte zich de komende twee jaar "Siemens Certified Factory Automation Partner" mag noemen en haar Siemens klanten nog meer zekerheid kan geven t.a.v. de uitvoering van de projecten.

 

Nieuwsbrief ontvangen?