Interreg VA project MiKRO

Hoe verminderen we de hoeveelheid microverontreinigingen, onder andere medicijnresten, die in sloten, beken, kanalen en rivieren terechtkomen?

Interreg Va project MiKRO

Interreg Va project MiKRO

Hoe verminderen we de hoeveelheid microverontreinigingen, onder andere medicijnresten, die in sloten, beken, kanalen en rivieren terechtkomen?

 

Deze vraag houdt ons bezig. Door inzet van onze kennis van procesautomatisering werken wij mee aan de oplossing van dit vraagstuk. Wij zijn vóór een natuur met schoon water en werken op een energieneutrale manier aan verbeteringen van de waterkwaliteit.

 

Interreg

Wij nemen deel aan het Duits-Nederlandse Interreg-project voor ‘Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen’, ook wel MiKRO genoemd. Het Interreg- programma is een initiatief van de Europese Unie (EU) en bevordert de grensoverschrijdende samenwerking. Het heeft als doel ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio’s te verminderen en de economische samenhang te versterken. De EU stelt een subsidie beschikbaar om de innovatiekracht te verhogen vanwege het belang dat het aan duurzame economische ontwikkeling van het grensgebied stelt.

Zo is er ook subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van het project MiKRO binnen het INTERREG Deutschland-Nederland programma.

 

MiKRO

‘Microverontreinigingen’ is een verzamelnaam voor een grote groep stoffen met verschillende toepassingen en uiteenlopende chemische eigenschappen. De verontreinigingen komen onder andere door medicijnresten terecht in ons afvalwater. Het doel van het project MiKRO is het voorkomen en verminderen van de vervuiling van het afvalwater met microverontreinigingen en daarnaast het zo energiezuinig mogelijk zuiveren ervan.

De afvalwaterzuiveringen van Emmen en Rheine zijn hierbij de proeflocaties.

 

Innovatie

Wij vinden het belangrijk deel te nemen aan innovatieve projecten die bijdragen aan de maatschappij voor de huidige en toekomstige generatie. Aan deze prachtige uitdaging nemen we deel omdat er nog een belangrijk aspect is waar wij als System Integrator in de industriële automatisering toekomstperspectief in zien, namelijk het ontwikkelen van een ‘ketenregeling’.

 

AkvoNova

Moekotte is in dit project verantwoordelijk voor het optimaliseren van de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Emmen (onderdeel van Waterschap Vechtstromen). Door toepassing van de AkvoNova-software standaard, brengen wij de procesautomatisering naar de laatste stand op technisch gebied. Daarnaast nemen we deel aan het ontwikkelen en implementeren van de ketenregeling. Deze maakt het mogelijk rioolwater vanuit de gemalen gelijkmatig en beheerst naar de zuiveringsinstallatie aan te voeren.

Ketenregeling

In het geval van RWZI Emmen, integreren we de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de toevoergemalen in één overkoepelende regeling.

De regeling is zo ingericht, dat deze de volgorde bepaalt van het in- en uitschakelen van de gemalen die het water verpompen. De ketenregeling is als het ware de regisseur die aan de touwtjes trekt en ervoor zorgt dat de aanvoer van water naar de zuivering zo constant mogelijk is. Een geïntegreerde regeling zorgt op veel meer vlakken voor verbetering en is dan ook de volgende stap in de techniek van het zuiveren van rioolwater. Onze AkvoNova software standaard is modulair opgezet, daardoor is deze goed in te zetten voor andere zuiveringen, deelgebieden en waterschappen.

 

Wij werken nauw samen met alle partners binnen dit project, dat is een zeer prettige en leerzame ervaring. Wij delen onze kennis van automatiseren en krijgen tegelijkertijd meer inzicht in wet- en regelgeving in zowel Nederland als Duitsland.

 

Een link naar de film over dit project vind je hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?