ISO 14001 certificaat

ISO 14001 certificaat

Moekotte Enschede ISO 14001 gecertificeerd

Op vrijdag 20 februari heeft Moekotte Enschede met goed gevolg het toetsingsonderzoek van

ISO 14001 doorlopen. Dit heeft geresulteerd in het certificaat ISO 14001 voor de Moekotte vestiging Enschede.

 

ISO 14001

De internationale norm ISO 14001 is een standaard voor milieumanagementsysteem. Deze norm eist dat bedrijven structureel aandacht aan het milieu besteden en dit borgen middels een managementsysteem.

De uitgangspunten van ISO 14001 zijn:

 

-Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s

-Streven naar een continue verbetering van de milieuprestaties

 

Milieubeleid

De certificering van het milieumanagementsysteem is een erkenning van het milieubeleid dat Moekotte Enschede al jaren voert. Zaken als onder andere het voorkomen van milieuverontreiniging heeft in de bedrijfsvoering van Moekotte Enschede altijd al een hoge prioriteit gehad.

De betreffende erkenning  toont nu ook aan dat wij als professioneel bedrijf de eventuele milieurisico’s beheersen.

 

Het ISO 14001 certificaat is een aanvulling op de reeds bestaande certificaten van ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en VCA** (veiligheidssysteem). Hiermee heeft Moekotte Enschede een volledig gecertificeerd KAM-systeem dat is geborgd in de organisatie. Het KAM-beleid wordt zowel periodiek intern en extern getoetst op correcte uitvoering.

 

Doelstellingen

Voor de komende jaren zijn de volgende doelen gesteld voor een verdere verbetering van onze milieuprestatie:

• Energiebesparende maatregelen

• Verminderen van het elektriciteitsverbruik

• Verlagen van het gasverbruik

• Verminderen van het brandstofverbruik en daaraan gerelateerd de CO2-uitstoot.

• Verminderen milieuvervuiling door afval

 

Met deze doelen sluit Moekotte zich volledig aan bij de milieuprioriteiten van de regering.

 

Nieuwsbrief ontvangen?