Certified Profibus Engineers

Certified Profibus Engineers

 

 

 

 

 

Van conventioneel naar bustechnieken

In de huidige besturingen wordt in veel gevallen omgeschakeld van conventionele bekabeling naar bustechnieken. Dit omdat bustechnieken een aantal voordelen beidt ten aanzien van de hoeveelheid bekabeling en de aanvullende data die vanuit bijvoorbeeld instrumenten gehaald kan worden in geval van Profibus. Echter is voor het toepassen van bustechnieken meer kennis vereist dan voor de conventionele technieken en moet voor een juiste analyse en in bedrijf stelling speciale apparatuur worden aangeschaft.

 

Een goed functionerend Profibus netwerk valt of staat met een goed ontwerp vooraf. Moekotte ziet in de praktijk vaak dat er vooraf niet goed nagedacht is over topologie, kabelloop, componenten, et cetera. Als het Profibus netwerk met al zijn kabels en componenten eenmaal geïnstalleerd is en het functioneert niet naar behoren, dan is het eigenlijk al te laat. 

 

Moekotte beschikt over de kennis en de apparatuur om in de ontwerpfase onderseuning te geven bij het dimensioneren, ontwerpen en eventueel vastleggen in besteksregels van Profibus DP en PA netwerken.

Certificering

“Certificering” moet eigenlijk tussen aanhalingstekens geschreven worden, want een echte certificering van het  Profibus netwerk kan niet uitgevoerd worden. Er zijn namelijk geen keiharde regels opgesteld waaraan een goed werkend Profibus netwerk moet voldoen. Wél kan Moekotte met haar apparatuur een analyse van het netwerk maken, waarna een rapport overhandigd wordt met de status van het netwerk en van elke Profibus deelnemer.

Bij het certificeren van Profibus netwerken wordt niet alleen gekeken naar het berichtenverkeer, maar ook naar de elektrische toestand van het netwerk.

 

Troubleshooting (Storingsanalyse)

In geval van bestaande Profibus netwerken, beschikt Moekotte over de kennis en de apparatuur om een grondige analyse uit te voeren van het bestaande netwerk. Hiervoor wordt eerst met de klant het netwerk doorgenomen zodat een overzicht verkregen wordt van de topologie, de PLC’s en de deelnemers hebben.

 

Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden beschikt Moekotte over een aantal Profibus Certified Engineers inclusief Profibus PA, die hun cursus gevolgd hebben bij Procentec te Wateringen (voormalig Profibus Center Nederland). Omdat Moekotte in verschillende branches actief is en daardoor allerlei fabrikaten PLC’s en Profibus deelnemers toepast, is er veel ervaring aanwezig over het koppelen van Profibus modulen met o.a.  Siemens S5 en S7, Télemecanique, Mitsubishi, ABB Sattline, et cetera.

 

Nieuwsbrief ontvangen?