De automatisering van een waterzuivering

De automatisering van een waterzuivering
Soort project Automatisering waterzuiveringinstallatie
Opdrachtgever Waterschap Vallei en Eem
Vestigingsplaats Leusden

Het project

Waterschap Vallei en Eem heeft de uitbreiding van de RWZI Nijkerk in opdracht gegeven, waarbij de automatisering van zowel het elektrotechnische als het besturingstechnische gedeelte bij Moekotte is neergelegd. Een grote uitdaging waarbij volop gebruik is gemaakt van digitale techniek. De drie trefwoorden in dit omvangrijke project zijn visualisering, beheersbaarheid en dataverwerking.

De opdracht

De wens van het Waterschap was om te werken met een specifiek type PLC en SCADA en werden eisen gesteld m.b.t. de aansturing van de frequentieregelaars. Op basis hiervan werkte Moekotte een nieuw besturingsconcept voor de waterzuivering uit. In de oplossing die Moekotte presenteert is veel ervaring met soortgelijke projecten terug te vinden. Een aantal PLCís besturen nu de waterzuivering. De visualisatie hiervan vindt plaats via een SCADA PC. Een glasvezel ethernet-netwerk verzorgt de communicatie tussen de PLCís, de SCADA PC en de frequentieomvormers.

Het resultaat

Vanaf de PC is de complete zuivering te bekijken en te bedienen. Maar ook is gedacht aan mobiliteit: via een laptop is dit zuiveringsproces vanaf welke locatie dan ook te volgen en te sturen. Verder ontvangt de storingsmonteur via een modem direct eventuele storingen. Aan de hand van de urgentie instellingen van de storingen worden deze doorgemeld aan de storingsdienst.