Uitbreiding RWZI Zwolle

Uitbreiding RWZI Zwolle
Soort project IndustriŽle Automatisering
Opdrachtgever Waterschap Groot Salland
Vestigingsplaats Zwolle

Het project

Voor de uitbreiding van de rioolwaterzuivering Zwolle is in het voortraject een optimalisatiestudie uitgevoerd voor de afvalwaterketen in Zwolle. Dit heeft geresulteerd in een aanpak waarbij de gemeente ťn het waterschap gezamenlijk gekomen zijn tot een integrale oplossing voor de afvalwaterketen van Zwolle. De uitbreiding van de rioolwaterzuivering Zwolle is een project dat in samenwerking met de gemeente Zwolle wordt gerealiseerd. Het project loopt van maart 2010 tot en met juni 2012.

De opdracht

Moekotte voert in dit project de hardware engineering en de montage uit voor de elektrotechnische installatie. In dit project betreft dit de volgende onderdelen: hardware engineering voor diverse besturingspanelen in Eplan P8, twee stuks voorbezinktanks, vijf stuks nabezinktanks en eveneens vijf stuks beluchtingstanks. Maar ook neemt Moekotte voor haar rekening twee meetkanalen, het ontvangwerk, het bedrijfsgebouw, het machinegebouw en tot slot twee gistingstanks.

Het resultaat

Deze oplossing bestaat uit het uitbreiden van de hydraulische ontvangstcapaciteit in combinatie met de benutting van de maximale afvoercapaciteit van het watertransportsysteem van de gemeente Zwolle. Door de gekozen gemeenschappelijke oplossing kan de bouw van een aantal bergbezinkbassins achterwege blijven, dat geleid heeft tot een maatschappelijke besparing van vele miljoenen euro's. Alle werkzaamheden zijn in nauw overleg met het Waterschap, met als resultaat een uitbreiding die aan alle voorafgestelde eisen voldoet, zowel technisch als planmatig en budgettair.