Nereda systeem op RWZI Epe

Moekotte heeft in dit project de hardware engineering en de montage van de elektrotechnische installatie uitgevoerd voor de volgende onderdelen: zandfilterinstallatie inclusief chemicaliŽn dosering, bedrijfs- en blowergebouw en de complete sliblijn

Logistieke systemen Trapo AG

Moekotte heeft in opdracht van Trapo AG bij de firma KŁper in Velbert (DL) een zestal ABB robots in bedrijf gesteld. Bij de firma KŁper worden in deze installatie spruitstukken voor de BMW serie geassembleerd en bewerkt door diverse verschillende

Uitbreiding RWZI Zwolle

Moekotte voert in dit project de hardware engineering en de montage uit voor de elektrotechnische installatie. In dit project betreft dit de volgende onderdelen: hardware engineering voor diverse besturingspanelen in Eplan P8, twee stuks

Royal Huisman - Maritiem

Kort nadat Moekotte de SCADA applicatie voor het zeiljacht Ethereal tot volle tevredenheid van de opdrachtgever had voltooid, kregen we de vraag om ook de applicatie voor zeiljacht Twizzle te ontwerpen en te realiseren. De applicatie is gemaakt met

Sanitaire Lozing Isala Klinieken (SLIK)

Aan de Dr. van Thienenweg in Zwolle, op het terrein bij het hoofdkantoor van het waterschap, verrees afgelopen maanden een compacte en innovatieve afvalwaterzuivering, specifiek gericht op het beter verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Voor

Machinebesturing - IMS Phoenix

Moekotte heeft de opdracht verkregen voor de hardware en software ontwikkeling evenals de paneel- en veldmontage. De machine bestaat uit een aanvoerband met daarop productdragers geplaatst. De veerklemmen worden middels een 4-tal triltrommels

Deegbereiding - Continental Bakeries

Moekotte heeft de opdracht verkregen voor zowel de hard- als software engineering als de paneel- en veldmontage. De besturing van de automatische deegbereiding bestaat uit een Siemens S7-400 configuratie met Citect als SCADA systeem en InBatch als

Apollo Vredestein B.V.

Het proces van onafgebroken aanpassen en verbeteren van de eigenschappen van banden vereist de mogelijkheid tot het analyseren van de rubberkwaliteit. Om dit mogelijk te maken zijn binnen de mengerij meerdere "tracking en tracing" projecten

Machinebesturingen - IMS Algemeen

Moekotte is al ruim 10 jaar een vaste partner van IMS voor wat betreft totaaloplossingen op het elektrogebied. Bij de meeste projecten zijn de 3 disciplines van Moekotte, zijnde hard-en software engineering, panelenbouw en montage ruim

Food - Bolletje Beschuit

Middels een platentransport bestaande uit beschuitdoppen, worden de beschuitbolletjes door de oven getransporteerd en gebakken. De aandrijving van het bestaande platentransport is vervangen door een vijftal servo- of frequentiegeregelde motoren.

Logistiek - Wernsing Feinkost und Salate

Door een S7-400 besturing met een flexibele en gestandaardiseerde software opzet is er een betrouwbaar en flexibel systeem gerealiseerd. De veiligheid voor machine en operator wordt gewaarborgd door een separate PILZ PLC sturing Het grootste deel

Machinebesturing - Grolsch

Moekotte heeft de besturingen vervangen en/of aangepast van o.a. de magnum vullijn, het transport van de beugel flessen naar de beugellijn. Daarnaast beschikt de Grolsch over een nieuwe locatie voor de inname van proceswater. Op deze nieuwe locatie

Marine - Royal Huisman

De technische implementatie van op iPOD gebaseerde technologie, is door Moekotte in nauwe samenwerking met de engineers van Royal Huisman uitgevoerd. Het CitectSCADA systeem kent twee redundante servers en een 18-tal clients verspreid over het schip.

Deegbereiding - Bolletje

Gasturbines - OPRA

De hardware engineering en assemblage van de panelen en de software engineering voor de besturing van de gasturbines. Daarnaast het kompleet bekabelen van de "skid" en "enclosure". De vervolgopdracht betreft het herschrijven van de software waarbij

Deegbereiding - Aviateur

Het doel was gebruik te maken van standaard besturingscomponenten. De keuze van Moekotte: een Siemens S7-300 systeem, een Touchpanel voor de lokale bediening en Citect SCADA PC als centraal systeem. SCADA biedt de klant vier gewilde voordelen: invoer

Water - Waterschap Vallei en Eem

De wens van het Waterschap was om te werken met een specifiek type PLC en SCADA en werden eisen gesteld m.b.t. de aansturing van de frequentieregelaars. Op basis hiervan werkte Moekotte een nieuw besturingsconcept voor de waterzuivering uit. In de

Farmacie - Hosokawa

Een producent moet kunnen aantonen welke grondstoffen in een bepaalde batch gedoseerd zijn en wie de leverancier daarvan is geweest. Tevens wordt vastgesteld wie op welk tijdstip en onder welke omstandigheden verantwoordelijk is geweest voor het tot

ChemicaliŽndosering RWZI Amersfoort

Moekotte heeft de opdracht verkregen van de Aannemingsmaatschappij Pannekoek GWW te Vaasen welke bij dit project verantwoordelijk was voor zowel de civiele als de mechanische werkzaamheden. Omschrijving van de werkzaamheden: De afkeurde FeCl3-

Polaroid

Het mechanisme blijft behouden; de aansturing, besturing en visualisatie wordt digitaal van de nieuwste technologie. We brengen nieuwe sensoren, servotechnieken en visionsystemen aan of vervangen deze en koppelen dit met een besturingspaneel.