Project RWZI Apeldoorn fase 4: in één dag veilig & voortvarend geklaard

Project RWZI Apeldoorn fase 4: in één dag veilig & voortvarend geklaard
Soort project Inbouw nieuwe gas debietmeter
Opdrachtgever Waterschap Veluwe
Vestigingsplaats Apeldoorn

Het project

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn is gelegen in het noorden van Apeldoorn. In de betreffende zuivering zijn, in het kader van project Apeldoorn fase 4, een groot aantal wijzigingen in de installatie doorgevoerd door Moekotte Enschede en dat in samenwerking met haar collegae van de vestiging Apeldoorn. Deze opdracht is een voorbeeld van de goede samenwerking tussen de afdelingen OTI, BWK en PR van het Waterschap én partners Moekotte, InterAct en Pannekoek. Deze partijen hebben inclusief het Waterschap Veluwe nauwgezet samengewerkt tijdens de uitvoering van dit project.

De opdracht

De gasdrukverhogingsunit moest in één dag worden voorzien van een nieuwe debietmeter met ingebouwde druk- en CH4-meting. In dezelfde periode van de ombouw is een aantal nieuwe besturingskasten aangesloten. Uitdagingen als deze hebben een verhoogd risico in zich door het explosiegevaar bij het werken met biogas. Daarnaast kan het gebruikte stikstof er voor zorgen dat de zuurstof uit de lucht verdrongen wordt. Dit levert een direct gevaar op voor de mensen op locatie. Om deze risico's beheersbaar te houden, werd gewerkt met goed getrainde medewerkers van het A-team en de aannemer.

Het resultaat

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk gecombineerd om de stilstand te beperken. Door de goede voorbereiding en planning van het werk bleef dit beperkt tot één (lange) dag. Om dit te bereiken, is het A-team samen met de Atex-coördinator om 5:00 uur begonnen met het inertiseren met stikstof van de gasdrukverhogingsunit. Rond 8:00 uur was de installatie gereed om over te dragen aan de aannemer Moekotte, die op haar beurt met zowel het W als het E werk om 18:00 uur gereed was. Daarna kon de installatie met stikstof weer terug geïnertiseerd worden door het A-team.